Prosíme všechny rodiče, jejichž dítě/děti navštěvují kroužek Atleťáček (i ty, kteří již přihlášku vyplňovali v předchozích letech), aby vyplnili novou přihlášku a odevzdali na tréninku. Kdo nemá možnost si přihlášku vytisknout, tak budeme mít přihlášky k dispozici i u sebe a předáme osobně na tréninku. Děkujeme

Přihláška-Atleťáček nová